Karriärövergång

Att hitta syfte efter pensionering: Vem tror du att du är? |

Ditt svar på denna fråga kommer att fungera som en utgångspunkt för att ta en ärlig titt på hur väl du faktiskt känner dig själv. Det kommer att börja ge en förståelse för dig när du anpassar dig till ditt nya liv, eller så kommer det att hjälpa dig att avgöra hur väl du kan klara dig när du hittar ett syfte efter pensioneringen.

3 tips för att växla ner till förtidspension |

Oavsett orsaken är för dig, om du medvetet försöker växla ner din karriär och sträva efter en lättare arbetsbörda samtidigt som du förblir relevant i arbetsstyrkan, har vi några tips som säkerligen kommer att stärka dig under detta stegvisa pensionsskede

Tänk på en spännande andra akt: Tour Director |

När jag frågade om erfarenheter från kvinnor över 50 för vilka detta är en andra akt, fann jag omedelbart 20 personer som var ivriga och redo att förklara sin bakgrund för mig, i typiskt generös Tour Director-stil, oavsett om jag hade träffat dem tidigare eller inte.